Reklama i informacje ze świata

Różne rodzaje urządzeń fiskalnych

Chociaż po raz pierwszy zaproponowano go w 1956 r., termin „informatyka” pojawia się w artykule z 1959 r. w sprawie komunikacji ACM, w którym Louis Fein opowiada się za utworzeniem [...]

Biuro rachunkowe i sprawozdania finansowe

Podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego jest zestawienie obrotów i sald, które zazwyczaj sporządzane jest w systemie podwójnej księgowości. Wszystkie dane w bilansie obrotów i sald zostały [...]

Organizowanie urodzin dawniej i dziś

W starszej wersji, służba pozostawała poza pokojem do czasu, aż potrzebowała. Emily Post pisząc w 1922 r. twierdził, że służba nigdy nie powinna wchodzić do pokoju, dopóki nie dojdzie do [...]