Obsługujący otrzymujący herbatę zazwyczaj wręczają pannie młodej prezenty, takie jak biżuteria lub czerwona koperta.Ceremonia herbaty jest oficjalnym rytuałem, który ma na celu przybliżenie nowożeńcom ich rodziny, a także sposobem okazania przez nowożeńców szacunku i uznania ich rodzicom. Nowożeńcy klęczą przed rodzicami, serwując herbatę po obu stronach rodziców oraz starszym bliskim krewnym. Rodzice dają swoje słowa błogosławieństwa i dary nowożeńcom.

Ślubne zdjęcia – ceny usług

Ślub osób tej samej płci jest ceremonią, podczas której małżeństwo stanowią dwie osoby tej samej płci. Zdarzenie to może być prawnie udokumentowane jako małżeństwo lub inny prawnie uznany związek partnerski, taki jak związek cywilny. Jeśli takie związki partnerskie nie są prawnie uznane, ślub może być ceremonią religijną lub symboliczną, mającą na celu umożliwienie złożenia takich samych publicznych oświadczeń i uroczystości z przyjaciółmi i rodziną, na jakie stać może każdy inny rodzaj ślubu. Często określa się je mianem ceremonii zaangażowania.

Sesja przedślubna

Śluby osób tej samej płci nie są prawnie uznawane w większości krajów. Pierwsze ustawy umożliwiające małżeństwo osób tej samej płci we współczesnych czasach zostały uchwalone w pierwszej dekadzie XXI wieku. Od dnia 15 października 2017 r. dwadzieścia dwa państwa (Argentyna, Belgia, Brazylia, Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Szwecja, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone i Urugwaj) oraz niektóre jurysdykcje terytorialne (części Meksyku) zezwalają na zawieranie związków małżeńskich osób tej samej płci. Badania opinii publicznej pokazują rosnące poparcie dla prawnie uznawanego małżeństwa osób tej samej płci w obu Amerykach i w niektórych częściach Europy.

istota fotografii ślubnej w kulturze współczesnej

Funkcjonariusze w ślubach osób tej samej płci mogą być wyświęceni religijnie. Niektóre religie i gałęzie religii, w tym kwakrów, luteranów, reformowanych, zjednoczonych i jednoczących się kościołów, unitariów, kultur etycznych, Żydów reformowanych i odbudowujących, metropolitalnego Kościoła Wspólnoty, Kościoła reformatorskiego i organizacji buddyjskich, takich jak Soka Gakkai, zawierają i uznają małżeństwa osób tej samej płci, nawet jeśli rządy państw, w których mieszkają, nie uznają małżeństw osób tej samej płci. Nie ma powszechnych zwyczajów ślubnych, że para osób tej samej płci jest poddawana wyjątkowym naciskom. Niektóre pary decydują się na to, aby ceremonia ślubna przebiegała jak najbliżej tradycyjnych, przeciwstawno-seksualnych ślubów w ich kulturze, podczas gdy inne modyfikują zwyczaje według własnego uznania, a nawet wprowadzają zupełnie nowe zwyczaje.