Chociaż po raz pierwszy zaproponowano go w 1956 r., termin „informatyka” pojawia się w artykule z 1959 r. w sprawie komunikacji ACM, w którym Louis Fein opowiada się za utworzeniem Szkoły Absolwentów Nauk Komputerowych, analogicznej do utworzenia Harvard Business School w 1921 r., uzasadniając swoją nazwę argumentem, że podobnie jak nauka o zarządzaniu, przedmiot ten ma charakter interdyscyplinarny i jest stosowany, a jednocześnie posiada cechy charakterystyczne dla dyscypliny akademickiej.

Dostępność urządzeń fiskalnych

Wysiłki jego, jak i innych, takich jak analityk numeryczny George Forsythe, zostały nagrodzone: uniwersytety kontynuowały tworzenie takich programów, zaczynając od Purdue w 1962 r. Pomimo nazwy, znaczna część informatyki nie wymaga studiowania samych komputerów. Z tego powodu zaproponowano kilka alternatywnych nazw. Niektóre wydziały głównych uniwersytetów preferują termin informatyka, aby podkreślić dokładnie tę różnicę.

Duński uczony Peter Naur zasugerował termin datalogia, aby odzwierciedlić fakt, że dyscyplina naukowa obraca się wokół danych i przetwarzania danych, niekoniecznie przy użyciu komputerów. Pierwszą instytucją naukową, która użyła tego terminu, była założona w 1969 roku na Uniwersytecie w Kopenhadze Katedra Datalogii, przy czym Peter Naur był pierwszym profesorem w dziedzinie danych. Termin ten używany jest głównie w krajach skandynawskich. Alternatywnym terminem, zaproponowanym również przez Naur, jest data science; termin ten jest obecnie stosowany w odniesieniu do odrębnej dziedziny analizy danych, w tym statystyk i baz danych. Natomiast jeszcze więcej o komputerach poleasingowych na: itprogres.pl.

terminale płatnicze coraz bardziej popularne

Serwisowanie urządzeń fiskalnych

Również w pierwszych dniach obliczeń, w Komunikacji instruktorów ACM zaproponowano szereg terminów dla praktyków w dziedzinie informatyki w Komunikacji instruktora ACM, turologisty, kierownika schematów przepływu, meta-matematyka i stosowanego epistemologa. Trzy miesiące później w tym samym czasopiśmie zaproponowano komptologa, a w przyszłym roku – hipologa, zasugerowano również pojęcie „obliczeniowcy”, które w Europie pochodzi z zakontraktowanych tłumaczeń wyrazu „informacja automatyczna” (np. „Informacje i matematyka” w języku włoskim, czy też „informacja i matematyka” są często używane, np. informatyka (francuska), informatyka (niemiecka), informatyka (włoska, holenderska), informatyka (Hiszpania, portugalska), informatyka (języki słowiańskie i węgierski) czy pliroforiki.

W USA informatyka jest jednak połączona z komputerami stosowanymi lub obliczeniowymi w kontekście innej domeny”.W cytacie ludowym, często przypisywanym często, choć prawie na pewno nie na początku sformułowanym przez Edsgera Dijkstrę, stwierdza się, że „informatyka nie jest więcej o komputerach niż astronomia dotyczy teleskopów.”Projektowanie i wdrażanie komputerów i systemów komputerowych jest powszechnie uważane za obszar dziedzin innych niż informatyka.